ZAGREBAČKA KARATE LIGA BORBE 1. TURNIR

Datum i mjesto održavanja:
Nedjelja, 16.12.2018. – Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269

Okvirna satnica prvenstva:

09.00 sati početak natjecanja za mlađe učenike (vaganje u 08.30)
10.30 sati početak natjecanja za mlađe učenice (vaganje u 10.00)
11.00 sati početak natjecanja za učenike (vaganje u 10.30)
12.00 sati početak natjecanja za učenice (vaganje u 11.30)
14.15 sati početak natjecanja za mlađe kadete (vaganje u 13.45)
14.30 sati početak natjecanja za mlađe kadetkinje (vaganje u 14.00)
16.00 sati početak natjecanja za kadete (vaganje u 15.30)
16.30 sati početak natjecanja za kadetkinje (vaganje u 16.00)
 
Karate klub Stijena
Webmaster: Rafael Ribar | Kontakt